BANKODenne lille App til iPhone og iPad har det hele når familien ønsker at spille BANKO.
Den spiller spillet og numrene råbes op.
Du kan printe spille plader, pause spillet for at kontrollerer en spilleplade.
Tryk på den røde knap og der er et nyt spil klar til start.
Du kan slå, opråb af numre, fra og til.
Tiden mellem numrene råbes op kan ændres fra 4 til 10 sekunder.
Rigtig god fornøjelse.

This small App for iPhone and iPad has it all when the family wants to play BANKO.
It plays the game and numbers are called.
You can print out game cards, pause the game to control a game board.
Press the red button and there is a new game ready to start.
You can turn, shouts of numbers ON and OFF.
The time between numbers are shout up can be changed from 4 to 10 seconds.
Enjoy.

Find BANK in App Store

app_store


IMG_0155

Grøn knap hvor du kan se opråbte numre for at checke en spille plade. Tryk igen på grøn knap for at vende tilbage til spillet.
IMG_0159

Tryk igen på den blå med 8 tallet for at fortsætte spillet.
IMG_0156

Tryk på knappen med en mand for at slukke for opråb af numre. Tryk igen for at tænde for opråb af numre.
IMG_0157

Tryk på knappen med uret for at ændre tiden mellem numre råbes op.
IMG_0158